Tumaczenie Zamek Krlewski na Wawelu w sowniku polskoangielski w Glosbe wielojzycznym darmowym sowniku online. Zamek Krlewski na Wawelu po angielsku Znaleziono 4 zda frazy Zamek Krlewski na Wawelu. Znalezione w 2 ms. Pamici tumaczeniowe s tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co moe powodowa