Apr 20, 2018 Grzegorz Dolniak i jego standup o historii i chrzcie Polski. standup raz w tygodniu Festiwal Komedii SZPAK https: