W czerwcu dowiemy si, jak bdzie wyglda przestrze midzy Zenitem a Domem Prasy, Zenitem a Teatrem lskim oraz Domem Prasy a Bankiem ING. Wtedy ma zosta rozstrzygnity midzynarodowy konkurs na katowicki rynek. Prezydent: wanie taki bdzie rynek w Katowicach w 2014. Koniec