Historia staroytna A. 6 Arabowie i wiat islamu Ewa Ronowska U Pomys na ciekaw lekcj Temat lekcji Arabowie i wiat islamu. Cel oglny Zainteresowanie dziejami i kultur wiata arabskiego oraz problematyk zwizan z narodzinami islamu i ksztatowaniem si imperium arabskiego.