W wyniku wojny sze ciodniowej w 1967 r. pastwa arabskie po raz kolejny zaatakoway I zrael Zachodni Brzeg, wschodnia Jerozolima i Gaza znalazy si pod izraelsk okupacj. Rwnolegle rozwija si palestyski ruch nacjonalistyczny i niepodlego ciowy, represjonowa ny tak w Izraelu jak w Jordanii, Syrii, Libanie i Egipcie.