Strun histria fakulty. 1959 vznikol vldnym nariadenm s innosou od 1. 9. 1959 Intitt nrodohospodrskeho plnovania Vysokej koly ekonomickej (VE) v Bratislave. 1964 vznikli prv dve katedry intittu: Katedra prce a Katedra investci a zkladnch fondov