Departament d'Histria i Institucions Econmiques. Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: La capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (que inclou capacitat d'anlisi, de sntesi, de visions globals i d'aplicaci dels coneixements a la prctica