Surahammars bruk har anor tillbaka till 1500talet, d man anlade en kronohammare vid Kolbcksn. Bruksegendomens huvudbyggnad p en holme i n, r slottslik med en originell yttre stil. nnu i slutet av 1600talet bestod bruket endast av en mindre smedja.