Kartagina, Kanny, Zama, Alezja, Imperium Rzymskie wymienia typy oddziaw wchodzcych w skad armii rzymskiej okrela przyczyny i skutki wojen punickich wskazuje na mapie terytoria zajte przez Rzymian podczas wojen punickich oraz w II i I w. p. n. e.