Hyvinvointivaltio tai sosiaalivaltio on valtiomuoto, jonka kansalaisilla on korkea elintaso ja hyvin jrjestetty nkkulmasta hyvinvointivaltiossa on keskusvallalla keskeinen rooli elintason ja toimeentulon varmistamisessa. . Hyvinvointivaltio voi perustua konservatismiin tai