Wtek mioci Soni i Raskolnikowa Znaczenie snw Raskolnikowa motyw snu w Zbrodni i karze Wtek spoeczny w Zbrodni i karze Wtek religijny w Zbrodni i karze Wtek filozoficzny w Zbrodni i karze Uniwersalno przesania powieci Zbrodnia i kara jako powie psychologiczna