N Athin kishte Gjykat Shqiptare dshmonte historiani gjerman Athina, n kohn e Fallmerajerit, ishte e tra shqiptare. Vepra e historianit tirolez prmban dromca interesante pr vendosjen e grupeve t para shqiptare n Greqin bizantine, konsekuencat e saj dhe gjra t tjera me interes.