Sep 29, 2018  Platformy elearningowe Katowice projektowanie, realizacja oraz wdraanie wewntrz podmiotowych jak i zewntrznych platform eszkoleniowych dla firm oraz instytucji. Zajmujemy si